Utiliseerimine Tallinnas ja Harjumaal

Kuna elame keskkonnasõbralikus maailmas on väga oluline seda teha turvaliselt ja keskkonda kahjustamata. Esimese asjana tuleks liigitada esemed vajalikeks ja mittevajalikeks. Seejärel vaatama ja hindama, mida on võimalik taaskasutada ja mida kindlasti utiliseerida. Hinnangu ja otsuse langetamisel võib kasutada meie kolimise spetsialistide abi.

Liigsete, mittevajalike ja kasutust mitte vajavate esemete omamine tekitab stressi ja segadust. Otsuse langetamisel nendest asjadest vabanemiseks tekitab juurde ruumi, uusi mõtteid- ja valikuid.

Korrektne utiliseerimine on kasulik keskkonnale, ei reosta loodust ja sellega seonduvat. 

Mida me utiliseerime?

Kolimistransport aitab nii eraisikut, kui ettevõtet . Viime ära ja utiliseerime Teie vana mööbli, kodutehnika, vanapaberi, olmejäätmed, riided.

  • Keldrite, pööningute, garaažide puhastamine jäätmetest.
  • Ehitusjäätmed, klaasi, vanametalli jm saame viia vastavalt kogusele prügila hinnakirja arvestades.

Kui tunned, et hetkel ei käinud sinu poolt soovitud teemat/eset läbi, anna meile teada ja võta meiega ühendust, sest koos leiame kindlasti lahenduse. 

Kuidas näeb välja utiliseerimise protsess?

Kokkuvõttes oleme jaotanud teenuse kolme sammu vahel ära, kus tekib loogiline jada ning üks viib teiseni. Teostame oma tööd kvaliteetselt ja kiirelt ning meie jaoks on kõige olulisem kliendi rahulolu. 

1. Päringule vastamine ja reageerimine

Telefoni, maili või päringu kaudu on oluline saada võimalikult täpne info. Võimalusel ja lihtsamate tööde puhul saame kliendile koheselt hinnapakkumise teha. Keerukamate ja suuremahuliste tööde puhul on mõistlik objekt kohapeal ära hinnata. Objekt võib olla näiteks korterelamu, eramaja või midagi muud ja asuda, mis tahes Eesti piirkonnas. Eelnevalt soovime ülevaadet ,milliseid esemeid/objekte/asju soovitakse ära viia. 

Kui on vajadus utiliseerida mõni suuremahuline ese, peame  saama esemest võimalikult täpse ülevaate , et saaksime kohale tulla õige meeskonna, varustuse, tehnika ja vastava kaubikuga.

2. Kauba peale laadimine

Laeme kauba auto peale ja kinnitame selle, et saaksime alustada transporti ettenähtud kohta või vajadusel jäätmejaama. Kui viime kauba jäätmejaama, siis oleme eelnevalt välja uurinud, millised on sealsed hinnad ning millega arvestama peab. 

3. Utiliseerimine

Kui oleme jõudnud ettenähtud asukohta tõstame kauba maha, sorteerime ning anname asjad üle edasiseks käitlemiseks ja töötlemiseks. 


Taaskasutus

Taaskasutada saab erinevaid liike esemeid. Meie kolimisspetsialistid aitavad Teil hinnata ja komplekteerida vastavalt esemed, mis on vajalikud ja mida saab taaskasutada.

Enamasti sobivad taaskasutusse esemed, mis on vähegi korras või terved. Kindlasti võiks esemed olla puhtad, või siis puhastatavad. Ideaalselt sobib taaskasutuseks mööbel, igasugune tehnika, riided, raamatud, mänguasjad jne. 

Taaskasutuse plussid:

  • Vähem kemikaale ja jäätmeid satub meie loodusesse
  • Hoiab ära saastet ning aitab lihtsamalt saada materjali uute asjade valmistamiseks
  • Säästab energiat
  • Vähendab kasvuhoonegaaside teket ning üleüldist kliimasoojenemist. 
Utiliseerimine Tallinnas
Foto: Maili Maeder / Pexels.com

Milliseid tooteid on võimalik utiliseerida?

Utiliseerida saab kõike, mis on Teile ebavajalik. Asjad tuleb ära sortida ja viia vastavalt kas siis jäätmejaama, taaskasutuskeskusesse või prügilasse.

Jäätmejaama saab viia vana mööbli, tehnika, pakendid, metalli, vanad värvid, kemikaalid., rehvid, haljastusjäätmed. Segaolme ja ehitusjäätmed on mõistlik viia prügilasse.

Vanad dokumendid tuleks viia turvaliseks purustamiseks ettenähtud asutusse. Töökorras, terved, puhtad esemed peaks viima taaskasutuskeskusesse.

Ühe vana on teise uus!

Millised on ohtlikumad jäätmed?

Kõik jäätmed, mis ei lagune loomulikul viisil ja ohtlikud inimesele, loomadele, loodusele ja keskkonnale. Meie spetsialistid hindavad ja liigitavad jäätmed ohlikeks, vähem ohtlikeks , mitte ohtlikeks  ja viivad need turvaliselt vastavatesse kogumisjaamadesse.

© 2024 Shock Point OÜ